En bra dag är en dag då vi fungerar tillsammans. Vårt mål är att alla som går i skolan ska kunna gå hem med känslan av att ha haft en bra dag.

Varje dag.

Men varje vecka tar ett barn sitt liv till följd av mobbning. Samtidigt växer fenomenet med hemmasittande, och den psykiska ohälsan bland våra elever ökar.

Det är vårt gemensamma ansvar, som vuxna, att se till att det inte fortsätter vara så. Här på sidan presenterar vi hur vi kan hjälpa er att hjälpa. 

För det är klart att det går, om vi vill!