En workshop som går ut på att lägga märke till saker innan de utvecklas till problem. Genom att underlätta för personalen att agera tidigt, och se vikten av sin egen roll i elevernas vardag, ökar chanserna att lyckas förebygga, upptäcka och åtgärda sånt som inte fungerar.

Det handlar om mod, magkänsla och sunt förnuft. Egenskaper alla som jobbar inom skolan förväntas besitta i stora mått, men som sällan lyfts i vare sig utbildning eller arbetsbeskrivning.

Vi varvar föreläsning med egna tankar, gruppdiskussioner och summering av vad som kan förbättras på just er arbetsplats. Boka här.