I Saras utbildning till samtalsterapeut ingick att skriva en uppsats inom valfritt fördjupningsområde. Hon valde frågeställningen "Hemmasittande - finns det ett mönster?" och blev fast. De senaste åren har hennes arbete i mångt och mycket gått ut på att lyfta och belysa frågor som handlar om alla barns rätt till en trygg och fungerande skoltid.

Idag besöker hon skolor och andra organisationer för att prata om fenomenet hemmasittande ur olika perspektiv, baserat på samtal och erfarenhet snarare än forskning och statistik. Rubriken är Maktlös - Misslyckad - Ifrågasatt, och speglar såväl vad skola, som elever och föräldrar kan uppleva.

Boka ett besök.