Hemmasittare kallas en elev som av en eller annan anledning inte fixar att vara i skolan, utan att vara vad vi traditionellt kallar sjuk. Detta är inte ett fenomen som uppstår över en natt, utan beror i regel på ett mående som byggts upp (eller brutits ner) under en längre tid.

Jag besöker skolor, föräldraföreningar och andra intresserade och föreläser om vägen till hemmasittande, för att öka förståelsen kring detta fenomen. Att det inte handlar om en vilja, utan om ett mående.

Boka ett besök.