Drama, teater och berättande...

Det finns mycket vi kan göra kring teman som värdegrund, kamratskap och gruppklimat. 

Här är några exempel på projekt vi genomfört på skolor som använt medel från Skapande skola.

Skulle något av dem passa även hos er, eller vill ni ha ett eget, skräddarsytt projekt?

Då är ni varmt välkomna att höra av er!

 

Innanförskap (Fyra- och femåringar)

Ett arbetspass för upp till tolv barn, där vi pratar om innan- och utanförskap. Tillsammans skapar vi en saga utifrån barnens tankar, och utifrån sagan uppfinner vi sedan en lek som kan leva kvar på förskolan. 

 

Sagoverkstad (år F-1)

Ett medvetet sätt att leka, där vi tränar på balansen mellan att våga ta plats, och förmågan att släppa fram andra. Genom metoden övar vi även på att kompromissa, samt att bejaka varandra och varandras idéer. Skriftlig handledning ingår.

 

Hela Klassen (år 2-6)

En introduktion av verktygen i boken med samma namn. Det handlar om att väcka tankar och skapa diskussion om hur vi har det, och hur vi vill ha det i klassen.

 

Rädda min kompis (år F-5)

Kan genomföras i större eller mindre skala, med exempelvis en årskurs eller en hel skola. Varje klass får ett författarbesök, där vi tillsammans hittar på en berättelse utifrån rubriken. Alla berättelser samlas in, och därefter plockar vi idéer från varje klass bidrag. Dessa sammanställs till en slutgiltig berättelse som blir skolans egen, gemensamma "bok".

 

Berättarteater (år F-9)

Här får klassen besök av en skådespelare, vars enda förberedelse är en rubrik (som ni väljer). Utifrån den improviseras en berättarföreställning, där eleverna deltar genom att komma med idéer och förslag längs berättelsens gång.

 

Forumspel (år 6-9)

En introduktion i att använda forumspel som konflikthanteringsmetod. Det behöver inte finnas några särskilda konflikter i gruppen, utan det handlar om att skapa medvetenhet och lösningsfokus bland deltagarna. I ett forumspel presenteras först en situation av en mindre grupp, och därefter provas olika alternativa utgångar där alla får chansen att komma till tals.

De flesta av våra upplägg är anpassade för att fungera i ett vanligt klassrum, och tar i regel mellan 30 och 60 minuter per grupp.