Det kan till exempel handla om svårlösta konflikter, arbetsron i klassrummet, grupperingar eller taskiga attityder. 

Ni kan ha testat allt, men ändå inte riktigt hittat något som fungerar.

Vi kommer in med friska ögon och öron för att hjälpa er ringa in roten till problemet, för att sedan gemensamt komma fram till alternativa lösningar. Med fokus på just lösningar, och kunskap inom såväl pedagogik som psykologi, lotsar vi klassen igenom en diskussionsprocess.

Ju mer delaktiga eleverna är i att jobba fram sina lösningar, desto större är chansen att de faktiskt fungerar.