Som förälder till en hemmasittare är det lätt att känna sig misslyckad och ifrågasatt, inte minst av skolan.

Genom att öka förståelsen, och därmed lätta på familjens skuldbörda, skapar vi bättre förutsättningar för ett fungerande samarbete mellan hem och skola. Något som är helt avgörande för att kunna hjälpa de här eleverna.

Den här boken är skriven ur ett föräldraperspektiv, och kan av skolan användas som en utsträckt hand i ett läge där man ofta uppfattas som oförstående, eller rentav en motståndare.

Boken kan till exempel beställas här.

Recension från läsare, www.bokus.com.